POL

<p style="margin: 10px 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino; font-size: xx-large; color: #800000;"><strong>ABOGADOS THEOMORE</strong></span></p><br />
<p style="margin: 10px 0px; color: #111111; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><em><span style="box-sizing: border-box; color: #222222; font-family: 'andale mono', times; font-size: medium; text-align: justify;">Alineados con la excelencia</span></em></p><br />
<p><span style="font-family: 'andale mono', times; font-size: large; color: #111111;">Jurista titular: </span><strong style="font-family: 'andale mono', times; font-size: large; color: #111111;">Theomore </strong><em style="font-family: 'andale mono', times; font-size: large; color: #111111;">(cobra mínimo legal como directivo).</em></p><br />
<p><span style="font-family: 'andale mono', times; font-size: large; color: #111111;">Entidad de </span><span style="font-size: large;"><strong style="font-family: 'andale mono', times; color: #111111;">servicios jurídicos</strong><span style="font-family: 'andale mono', times; color: #111111;">.</span></span></p><br />
<p><span style="font-family: 'andale mono', times; font-size: large; color: #111111;">Visítenos en parcela </span><strong style="font-family: 'andale mono', times; font-size: large; color: #111111;">núm. 7209 <span style="font-size: small;">(alquiler= https://pol.virtualpol.com/foro/notarias/contrato-de-alquiler-entre-inmopol-y-theomore )</span></strong></p><br />
<p style="text-align: center;"><strong style="font-family: 'andale mono', times; font-size: large; color: #111111;"></strong><span style="font-size: x-large;"><em style="font-family: 'andale mono', times; color: #111111; text-align: center;">NUESTRAS TARIFAS</em></span></p><br />
<p style="margin: 10px 0px; color: #111111; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: large; font-family: 'andale mono', times;">Denuncia o Demanda - 35 monedas.</span></p><br />
<p style="margin: 10px 0px; color: #111111; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="font-family: 'andale mono', times; font-size: large; color: #000000;">Recurso de Ilegalidad o Inconstitucionalidad - 45 </span><span style="font-family: 'andale mono', times; font-size: large; color: #000000;">monedas.</span></p><br />
<p style="margin: 10px 0px; color: #111111; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="font-family: 'andale mono', times; font-size: large; color: #000000;">Recurso de sentencia - 25 </span><span style="font-family: 'andale mono', times; font-size: large; color: #000000;">monedas.</span></p><br />
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: 'andale mono', times; font-size: large; color: #000000;">Contratos - 35 </span><span style="font-family: 'andale mono', times; font-size: large; color: #000000;">monedas.</span></p><br />
<p style="margin: 10px 0px; color: #111111; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="color: #000000; font-family: 'andale mono', times; font-size: large;">Notaría - 30 monedas.</span></p><br />
<p> </p><br />
<p style="margin: 10px 0px; color: #111111; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: 'andale mono', times; font-size: x-large; color: #000000; text-decoration: underline;">¡Te asesoramos gratis y sin compromiso!</span></span></p><br />
<p> </p><br />
<p style="margin: 10px 0px; color: #111111; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; text-align: center;"><span style="font-family: 'andale mono', times; font-size: large; color: #000000;">Para más información, contacta con nosotros <span style="font-size: x-large;"><a href="https://pol.virtualpol.com/msg/Theomore&quot;>AQU&Iacute;</a></span></span></p><br />
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000; font-size: x-large; font-family: 'andale mono', times;"><a href="https://pol.virtualpol.com/pols/cuentas/1042/&quot;>CUENTA</a></span></p>

Fundador: Theomore | creación: 2020-06-18 | sector: Servicios Jurídicos | visitas: 162| Suscriptores: 0